Bestyrelsen

"Året der gik" - Bestyrelsesberetning for 2019

Så gik året 2019, året hvor vi fremadrettet fra 2020 er kommet på det kommunale budget.

Det må siges at være høsten fra fire års ”politisk” arbejde hvor vi konstant har arbejdet for netop sådan en ordning og det er ikke det eneste vi har beskæftiget os med.

Vi har arbejdet på at få åbnet fløjene så vi kan tilbyde faste lokaler til brugerne eller brugerne selv kan lave lejeaftaler med BRK, men der er et stykke vej endnu. Hovedhuset, vores øjesten og ansigt ud ad til, er også vores smertensbarn.

Det er et fantastisk hus med enorme muligheder, men vi må ikke opvarme huset. Dermed har arbejdet med istandsættelse af hovedhuset første prioritet, og det er også skrevet ind i vores samarbejdsaftale med BRK og bør således være inde for rækkevidde.

Med budgetforliget for 2020 blev der indskrevet at 2 fløje skulle åbnes op for at huse billard samt at rengøring af gymnastiksal og omklædningsrum bortfalder. Vi har forsøgt at få en aftale i stand med politikere og embedsmænd så vi kan blive klogere på hvad dette indebærer. Vi har nu fået en aftale i stand med embedsmændene d. 15 januar….

Ud fra årets ”Politiske beslutninger” syntes jeg at fremtiden ser lys og lovende ud, der er i hvert fald et godt grundlag at bygge videre på.

Huset udvikler sig hele tiden og det kræver en del i hverdagen. Her har vi en gruppe mennesker der simpelt hen bare er fantastiske. Det er et kæmpe hus og de grønne områder er meget store men alligevel fremstår det fint og flot og der bliver hele tiden lavet nye ting, lokalerne tilpasses der laves udsmykninger og meget mere.

Stor tak til alle jer der bidrager i hverdagen, men også tak til alle jer der lejlighedsvis bidrager med en hjælpende hånd.

Hver mandag aften fra 18.30-ca. 21.00 har man kunnet møde et medlem fra bestyrelsen og nogle af de aktive som hele tiden forbedrer huset og igangsætter nye projekter m.m. Alle er velkomne til at komme forbi til en snak eller deltage i de igangværende projekter. Alle idéer er velkomne og alt kan praktisk taget lade sig gøre, når bare der er ildsjæle til og nogen der vil.

34 foreninger grupper og organisationer benytter sig af Multihusets faciliteter.

Der er faldet lidt fra i årets løb, men der er kommet endnu flere til og det tilskriver jeg at vi er blevet ”etableret” i folks bevidsthed.

Det står stadig uklart for de fleste ude på øen hvad vi rent faktisk kan tilbyde så der er stadig brug for oplysnings arbejde med den del men hele Bornholm ved at vi eksisterer .

Vi har i årets løb samarbejdet med Østerlars Borgerforening og Østerlars-Sport.

Vi havde succes med en fonds ansøgning hos Brd. E., S. & A. Larsens Legat som bevilligede kr. 15.000 til nye komfurer og opvaskemaskine.

Sporten havde tillige givet tilsagn om kr. 5.000, Borgerforeningen kr. 2.000 og Multihuset kr. 5.000 Den samlede regning løb op i kr. 40.170 hvis vi skulle have opvaskemaskinen og det rakte vores budget ikke til.

Heldigvis havde ØS lavet et godt resultat på årets loppemarked og valgte, til stor glæde for hele byen, at sponsorere yderligere kr. 13.170

Dermed har vi nok øens bedste ”skolekøkken” og vi håber da også at andre ude på øen vil få øje på det. AOF er allerede aktive i køkkenet men hvem ved vad der ellers kunne komme af spændende aktiviteter.

Østerlars.dk er et andet fællesprojekt. Hjemmesiden hvor du kan finde alt om Østerlars har været længe under vejs men forventes at ”gå i luften” i begyndelsen af 2020. Man kan gå ind og se den foreløbige version på http://osterlars.web123.dk/

Sidst men ikke mindst har vi snakket med Ralf (Brugsens formand) om hvordan vi kan hjælpe til med at synliggøre Brugsen i hverdagen.

Vi er kommet frem til en model som generelt bidrager med information om og til byen i form af 3 Tv-skærme som skal sidde henholdsvis på Friskolen (Som også deltager i projektet) i Brugsen og i Multihuset. Dermed kommer vi ud med budskabet alle de steder i byen hvor der dagligt kommer mange mennesker.

Vi skal have et møde i januar/februar hvor alle parter deltager for at finde den endelige form og ikke mindst få økonomien på plads.

I Multihusets har vi ikke selv haft de helt store projekter i år.

BRK havde sat os for øje at få skifte taget på hovedhuset og i den forbindelse skulle vi have bidraget i en eller anden form. Det er endnu ikke blevet til noget.

Generelt har vi en sund økonomi i huset og Sparekassen Bornholms Fond har bevilliget kr. 10.000,00 til belysning af Else Lindes skulptur.

Else er ikke iblandt os længere. Æret være hendes minde.

Vores årlige Fritidsfestival var en succes, dog med begrænset antal gæster ”ude fra”.

Vi havde planlagt tidspunktet så det ikke kolliderede med de store events på øen, men det havde alle de andre foreninger rundt om på øen også.

Vi har evalueret på arrangementet og vil prøve med et nyt indendørs koncept lørdag d. 3 oktober 2020. Idéer og forslag til indhold er meget velkomment.

Det er med stor glæde at vi i årets løb har oplevet massere af tilbagevendende åbne / offentlige arrangementer men også nye tiltag som workshops, foredrag m.m. Vi har også haft overnattende gæster i form af forskellige skoleklasser.

Alt i alt et rigtig godt år for Multihuset og vi forventer også et fint år i 2020.

Godt nytår.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Lars Greve.