Multihusets repræsentantskabs møde torsdag d. 28 marts 2019 kl. 19.00 i mødelokalet.

Repræsentantskabet er paraplyorganisationens øverste myndig. Alle medlems- foreninger, gupper og organisationer som har betalt kontingent i 2018, møder med én stemme og gerne med flere deltagere.

På repræsentantskabsmødet vælges bestyrelsen og bestyrelsens formand som udgør den daglige ledelse af Multihuset.

Dagsorden:

1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent.

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget. Bestyrelsen er bemyndiget til i       særlige tilfælde at lave særaftaler vedr. kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

- Bestyrelsesmedlem Birgitte Nielsen og Birgitte Sonne Hansen er på valg.

- Formandsvalg.

- Suppleant til bestyrelsen Anne Grete Espersen er på valg.

- 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.

7. Eventuelt.

Fællesspisning den første fredag i hver måned

Denne herlige tilbagevendende begivenhed er blevet et tilløbsstykke med 20-80 deltagere alt efter årstid og tilknyttede begivenheder.

Maden tilberedes af frivillige og der er altid brug for både tovholdere og hjælpere.

Vi har en liste hængende på opslagstavlen hvor man kan skrive sig på som hjælper/tovholder med navn og telefon nr. 

Du kan også sms'se navn og tlf. nr. til Lars på:  2145 0525

Det er tovholderen der sætter menuen, og "skriver" indkøbslisten. Indkøb sker i DaglígBrugsen i Østerlars på husets konto. Der kan max. indkøbes for kr. 50 pr. kuvert.

Vi dækker bord, bemander baren og hjælper til generelt. Gæsterne hjælper til med opvask og oprydning.

Velkommen til....

Bornholms Arkitektforening der har valgt at melde sig ind i Multihuset. Vi byder dem velkommen som medlem nr. 27 i rækken af Bornholmske foreninger m.fl. der har valgt at benytte sig af husets faciliteter.

Velkommen

Vi byder velkommen til Alternativets lokalforening,  der også har valgt at melde sig ind hos os.

Multihuset centrale beliggenhed på øen ligger godt for mødeaktiviteter når medlemmerne kommer fre hele øen :)

Multihuset